logo Ræder Advokatfirma

Expertise

Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer i internasjonale spørsmål. Vi samarbeider med anerkjent skattekompetanse i de fleste aktuelle...

Read more

View

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som har selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradr...

Read more

People

Fredrik Ottesen mainly works in the field of competition law. He previously worked as a case handler at the Competition Authority, the EU Commission's Merger Task Force and...

Read more